W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie - Bemowie podejmowanych jest szereg inicjatyw mających na celu promocję postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich w połączeniu z  popularyzowaniem aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Reprezentanci koła sportowego Wolni, działającego w OZ Bemowo, wzięli udział w dwóch imprezach o charaterze sportowo - historycznym. Pierwszą był 28. Bieg Konstytucji 3 Maja. Zawodnicy mieli do pokonania 5 kilometrów. Trasa wiodła wokół Łazienek Królewskich, w pobliżu miejsc związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - inspiratora prac nad Konstytucją. W ten sposób uczestnicy uczcili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kolejną imprezą o charakterze sportowo - patriotycznym była 18. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, której celem było także upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników, integracja środowiska biegowego.

Taka forma spędzania wolnego czasu cieszy się wśród osadzonych dużą popularnością.

por. Piotr Gołębiewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej