W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość brania udziału w organizowanych na terenie OZ Bemowo kursach przyuczających do zawodu.

IMG-20210216-WA0000.jpg

Od stycznia, w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" POWER zostało przeszkolonych łącznie 24 skazanych.

Wiosną 12 osadzonych wyszkolonych zostało na technologa robot wykończeniowych w budownictwie, zaś w czerwcu kolejnych 12 skazanych otrzymało certyfikat poświadczający ukończenie kursu ogrodnika. W najbliższym czasie zaplanowano jeszcze jeden kurs zawodowy. Skazani z OZ Bemowo chętnie uczestniczą w kursach zawodowych gdyż mają świadomość jak ważne są konkretne umiejętności na rynku pracy.

Zdobyte kwalifikacje to przede wszystkim „zielone światło” do znalezienia dobrej pracy po wyjściu na wolność.

Po kursach wszyscy skazani zostali skierowani do pracy; zarówno wewnątrz zakładu jaki i poza jego murami.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej