16 kwietnia w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs przyuczający do zawodu Ogrodnik, finansowany ze środków PO WER

IMG-20210216-WA0000.jpg

16 kwietnia w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs przyuczający do zawodu Ogrodnik, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 12 skazanych, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem zawodu. Kurs obejmuje 90 godzin szkolenia zawodowego oraz 20 godzin aktywizacji zawodowej. Projekt stanowi część szerszego działania ukierunkowanego na zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej