Dnia 27 czerwca 2017 r. osadzeni z OZ Bemowo uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych w ramach programu readaptacji społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i promocji postaw prospołecznych.

Skazani podczas programu zaprojektowali oraz własnoręcznie zbudowali domki dla czworonogów, które zostały przekazane do Domu Emeryta Wojskowego mieszczącego się      w Warszawie na ulicy Pirenejskiej 5.

Program w głównej mierze miał charakter terapeutyczny. Jego uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z kontruktywnymi metodami radzenia sobie ze stresem, np. w formie działalności twórczej. W ten sposób mogli rozwijać akceptowalne społecznie zainteresowania oraz w konstruktywny sposób zagospodarować czas wolny w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Mogli również dostrzec psychiczne korzyści plynące z angażowania się w przedsięwzięcia charytatywne co powinno pozytywnie wpłynąć na kształtowanie postawy empatycznej w kontaktach społecznych.

szer. Katarzyna Dyzner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej