Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie od dnia 01 grudnia 2021 roku dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

widzenie trwa 60 minut. Widzenia udziela sie raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem +48 022 691 74 11 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzeniaozbemowo@sw.gov.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do godz. 13.00 najpóźniej trzy dni przed planowanym widzeniem.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej