W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowana jest druga edycja programu readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pt. "Spacer za murem".

Celem programu było zintegrowanie rodzin, oraz nabycie umiejętności nowych konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, motywowanie do wkładania wysiłku w utrzymanie trwałości rodziny. Osadzeni spędzili czas z najbliższymi:partnerkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem.

Dodatkowo mieli możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc stolicy, co dla niektórych było miłym wspomnieniem, dla innych możliwością po raz pierwszy obejrzenia niektórych zabytków Warszawy.

Skazani i ich bliscy mieli możliwość poczuć się jak tradycyjna rodzina podczas sobotniego popołudnia, program spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem zarówno u skazanych, jaki i ich rodzin.

kpt. Anna Maryniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej