W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowany jest program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pn. "Spacer za murem".

Celem programu było zintegrowanie rodzin oraz nabycie umiejętności nowych konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, motywowanie do wkładania wysiłku w utrzymanie trwałości rodziny.

Osadzeni spędzili czas z najbliższymi, dodatkowo mieli możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc stolicy.

kpt. Anna Maryniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej