Na terenie Oddziału Zewnętrznego na warszawskim Bemowie odbyły się dwie hospitacje studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W trakcie wizyty studenci zostali zapoznani ze specyfiką jednostki, zasadami i celami odbywania kary pozbawienia wolności, ograniczeniami wynikającymi z izolacji penitencjarnej, konsekwencjami wynikającymi z pobytu w więzieniu m.in. rozpad więzi emocjonalnych z najbliższymi, brak kontaktu ze światem zewnętrznym, stygmatyzacja wśród społeczeństwa,, cierpienie osób najbliższych.

Podczas wizyty studenci mieli możliwość zobaczyć pomieszczenie radiowęzła, pola spacerowe, celę transportową, cele mieszkalne, salę widzeń i świetlice oddziałowe. Dodatkowo goście zostali zapoznani z prowadzonymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi oraz zasadami tworzenia diagnozy penitencjarnej.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej