W ramach zaangażowania Służby Więziennej w edukację, w dniu 11 maja b.r. Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie gościł grupę studentów II i III roku Wydziału Logistyki z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W ramach prowadzonego procesu edukacyjnego studenci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką różnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Studenci w ramach lekcji hospitacyjnej zapoznali się z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności, mieli okazję posłuchać, jakimi metodami dąży się do realizacji kodeksowych celów, dla których powołane są jednostki penitencjarne.

W ramach wizyty studenci zobaczyli, jak w rzeczywistości wygląda cela więzienna, sala widzeń, pole spacerowe.

Podczas wizyty studenci zostali zapoznani również z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej oraz charakterystyką pełnienia służby w jednostce penitencjarnej w poszczególnych jej działach.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej