Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu oraz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie włączyli się w akcję charytatywną „Rodacy Bohaterom”, której celem jest przygotowanie paczek świątecznych z żywnością z Kresów Wschodnich. W ten sposób dajmy wyraz szacunku i solidarności z naszymi Rodakami mieszkającymi na Kresach II Rzeczypospolitej

W służewieckim areszcie funkcjonariuszom nie jest obojętny los innych ludzi, pracownicy i funkcjonariusze propagują honorowe krwiodawstwo, dawstwo szpiku oraz inicjatywy edukacyjne skierowanedo szkół. Wspólne bezinteresowne pomaganie bardzo integruje wokół problemu, daje sporą satysfakcję. Dodatkowo włączanie się do prospołecznych akcji stwarza okazję do działania na zasadach partnerstwa między wszystkimi pionami pracy, daje także szansę na zdobycie nowych doświadczeń.

opracowała por. Agnieszka Tracz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej