W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu OGRODNIKA, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

IMG-20210216-WA0000.jpg

Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 12 skazanych, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem zawodu.

Ogrodnik jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu. Zawód ten przysposabia do pracy zespołowej, mobilizuje do systematyczności. Ważne jest nabycie umiejętności rozróżniania barw czy poczucie estetyki. Należy pamiętać również, że praca w ogrodnictwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń.

Projekt stanowi część szerszego działania ukierunkowanego na zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

kpt. Arkadiusz Kujawa

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej