W dniu 16 marca b.r. skazani odbywający karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym Warszawie - Bemowie wzięli udział w niecodziennej wystawie pt. „Doświadczenia Auschwitz w sztuce byłych więźniów”.

„Wystawa która zmusza do osobistej refleksji w przedmiocie traktowania innych , jest też sposobnością do uwrażliwiania na ludzkie cierpienie.” Wystawa, którą skazani mieli możliwość zobaczyć, pokazuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli.
Trudne warunki bytowe, upokorzenia, bicie, ciągły głód i zmęczenie spowodowane wielogodzinną pracą były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Scenariusz i wybór materiałów: Agnieszka Sieradzka. Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk, Jerzy Pietruczuk.

kpt.Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej