W ramach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i realizowanego programu rozwoju postaw patriotycznych i obywatelskich kolejna grupa skazanych wraz z wychowawcą podążyła szlakiem miejsc upamiętniających zryw narodowowyzwoleńczy '44 roku.

Trasę zwiedzania wyznaczyły pomniki, tablice pamiątkowe oraz zabytkowe budynki.

Ostatnim punktem zajęć, korzystając z możliwości bezpłatnego zwiedzania; skazani odwiedzili Muzeum Kolejnictwa przy ul. Towarowej w Warszawie. Wizyta w muzeum przebiegła według klucza historycznego; skazani zapoznali się z historią przedwojennego i powojennego transportu kolejowego.

kpt. Olga Dyrko

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej