29 lipca br. reprezentacja Koła Sportowego „Wolni” wzięła udział w „4. Biegu Zdobycia PAST-y”, stanowiącym swoiste preludium dla „27. Biegu Powstania Warszawskiego”.

„Każdy bieg, w którym bierzemy udział, jest dla nas pracą nad własnym wnętrzem, jest mocowaniem się z wszystkimi naszymi wadami, które nieodmiennie towarzyszą nam na trasie. Podczas każdego biegu przychodzi moment, kiedy musimy samych siebie przekonać, żeby nie odpuszczać, żeby biec dalej. Tym razem tak nie było” – mówi skazany.

Pięciu osadzonych, wraz z innymi uczestnikami imprezy, wbiegało na 9. piętro pierwszego zbudowanego w stolicy wysokościowca, budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-a). Podczas Powstania Warszawskiego toczyły się tutaj zacięte walki z okupantem. Uczestnicy biegu złożyli hołd powstańcom, upamiętnili ich waleczność, honor oraz poniesioną ofiarę. Spośród osadzonych najszybszy zajął 27. miejsce na 535 osób w kategorii OPEN.

„Możliwość upamiętnienia walk powstańczych, w dodatku upamiętnienia w formie mi bliskiej: poprzez bieg, aktywne zmaganie się z własnymi wadami, była dla mnie naprawdę ważna – powiedział jeden z osadzonych, którego słowa otwierają tę relację – Wszyscy w pięciu biegliśmy z biało-czerwonymi opaskami na przedramionach. Każdy z nas zna zdjęcia z Powstania Warszawskiego, także to, na której płoną górne piętra PAST-y. Atmosfera podczas biegu była podniosła i jednocześnie niezmiernie pozytywna. Czuć było ducha wspólnoty. Tym razem nie miałem momentów słabości, zwątpienia we własne siły.”

Udział osadzonych w biegu stanowi jeden z elementów realizowanego na OZ Bemowo programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego poprzez aktywność sportową. W jego ramach członkowie KS „Wolni” biorą udział w imprezach biegowych o charakterze patriotycznym, obywatelskim, historycznym.

Tekst: kpt. Olga Dyrko

Zdjęcia: https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/27-bieg-powstania-warszawskiego/aktualnosci/galerie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej