21 stycznia 2017 r. wychowawca Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie oraz ośmiu skazanych, członków koła sportowego „Wolni” funkcjonującego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie, wzięło udział w zorganizowanym w Kucharach koło Płońska „4. Biegu Powstania Styczniowego”.

Reprezentanci OZ Bemowo pobiegli na dystansie 6.4 km. Impreza o charakterze festynu patriotyczno-historycznego upamiętniała 155. rocznicę największego XIX-wiecznego zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Organizatorzy biegu wraz z wolontariuszami z PCK zorganizowali zbiórkę pieniędzy, by pomóc 11-letniej Ewelince Grzybowskiej chorej na atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy w zmaganiach z chorobą. Do zbiórki aktywnie włączyła się ekipa Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie. Patriotyzm ma wiele aspektów i wiele wymiarów i może przejawiać się także solidarnością z tymi, którzy żyją teraz, obok nas i potrzebują wsparcia, pomocy.

W miejscu startu/mety, gdzie usytuowany był cały festyn, umieszczono – udostępnione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – tablice z infografikami prezentującymi treści dotyczące walk niepodległościowych na ziemi płońskiej w wieku XIX i XX. Powstańcze mundury i broń używane przez wojska polskie prezentowali członkowie Jednostki Strzeleckiej Płońsk.

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało 20 miesięcy. Do walki z zaborcą stanęło 200 tysięcy ludzi. Około 20 tysięcy powstańców poległo, około tysiąca zostało straconych przez Rosjan, a 38 tysięcy zesłanych na Syberię. Mimo klęski militarnej, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

opracował: por. Piotr Gołębiewski

zdjęcia: Gmina Sochocin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej