W ramach programu readaptacji społecznej „Sprzątamy cmentarz prawosławny” skazani z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie - Bemowie sprzątali groby na Cmentarzu Prawosławnym.

Z inicjatywy wychowawcy oddziału mieszkalnego OZ Bemowo oraz Naczelnego Kapelana Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. dr Andrzeja Lewczaka grupa 10 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie otoczyła opieką groby zmarłych wyznania prawosławnego.

Dzięki uprzejmości księdza protodiakona Jerzego Dmitruka osadzeni mieli możliwość obejrzenia Cerkwi św. Jana Klimaka, poznać historię tego niezwykłego i pięknego miejsca, pogłębić swoją wiedzę na temat wyznania prawosławnego.

opracowała: kpt. Anna Maryniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej