W ostatnim dniu listopada zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kierowników działu ochrony.

Kadrą, która prowadziła szkolenie byli specjaliści z Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, wykładowcy COSSW w Kaliszu oraz funkcjonariusze z aresztów śledczych i zakładów karnych posiadający przygotowanie teoretyczne i doświadczenie zawodowe.

Przez cały miesiąc uczestnicy pogłębiali wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizowania czynności profilaktycznych, zasad gospodarowania uzbrojeniem czy też stosowanie zabezpieczeń techniczno- ochronnych.

Teoria i praktyka

Ugruntowanie wiedzy teoretycznej i aspektów prawnych w organizowaniu i funkcjonowaniu działu ochrony to jedna z form szkolenia. Równie istotną płaszczyzną była wzajemna wymiana doświadczeń, praktyczne posługiwanie się bronią stosowaną w Służbie Więziennej oraz zajęcia praktyczne w wybranych zakładach karnych.

Połączenie teorii, doświadczenia i praktyki daje podstawy do twierdzenia, że kierownicy ochrony będą doskonale przygotowani do wykonywania obowiązków służbowych w sposób prawidłowy i pokonywania trudnych wyzwań służby.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj. chor. Dariusz Bielecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej