Czas w więzieniu nie musi być czasem straconym

Służba Więzienna podejmuje różnorodne działania, aby osoby odbywające karę pozbawienia wolności w trakcie pobytu w więzieniu mogły w sposób jak najbardziej pożyteczny wykorzystać czas izolacji. Oprócz rozmaitych oddziaływań wychowawczych w postaci programów i terapii, nauczania i zatrudnienia, chcemy, by osoby skazane nabywały kompetencji mogących przydać się w przyszłości w sytuacjach życiowych. Ostatnie takie działania w naszej jednostce dotyczyły dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to poznanie instytucji mediacji, którą można wykorzystać zarówno w rozwiązywaniu codziennych konfliktów, jak i w przypadku spraw prowadzonych przed sądem. Spotkanie na temat mediacji przeprowadziły mediatorki ze słupskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Tematem drugich zajęć było udzielanie pierwszej pomocy w różnych rodzajach urazów. Prelegent w trakcie zajęć praktycznych z wykorzystaniem fantoma do resuscytacji oraz sztucznych ran pokazał, jak należy się zachować przy osobie nieprzytomnej i w jaki zaopatrzyć rany kończyn.

Takie umiejętności na pewno będą przydatne po opuszczeniu zakładu karnego, a tym samym pobyt w więzieniu nie będzie czasem zmarnowanym.

 

 

Tekst: S. Meler              Zdjęcia: O. Antczak – Skalska, M. Wójcik

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej