18 kwietnia br., podczas konferencji w Katowicach, podsumowano projekt pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, dotowany ze środków Programu „Sprawiedliwość” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Więcej na temat konferencji tutaj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej