Funkcjonariusze i skazani z dwóch jednostek z okręgu krakowskiego wsparli kolejne dziecko w walce o lepsze życie.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze i skazani z Aresztu Śledczego w Krakowie oraz Zakładu Karnego w Trzebini zbierają plastikowe nakrętki. Do akcji przyłączył się również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi ponownie udało się w dość krótkim czasie zebrać ogromną ilość plastiku – ponad 100 kg. Nakrętki zostały zawiezione do punktu skupującego surowce wtórne, a kwota uzyskana ze sprzedaży zasiliła konto Emilki – córki funkcjonariusza SW, u której zaraz po urodzeniu zdiagnozowano małogłowie z licznymi zmianami w mózgu.

Zbieranie nakrętek – pomaga w skutecznym wypracowaniu nawyku sortowania odpadów, a tym samym uczy jak proste może być dbanie o środowisko. Poza wymiernym materialnie aspektem wspierania chorego dziecka „kolekcjonerstwo” tych małych kawałków plastiku kształtuje proekologiczne postawy i zachowania, zachęca do działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz poszerza wiedzę na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

Tekst: por. Olga Mazur

Zdjęcia: st. kpr. Bartłomiej Szpiega

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej