1 stycznia 2017 roku wszedł w życie Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Dzięki niemu realizowanych jest wiele inwestycji na terenie całego kraju.

Zakład Karny w Kamińsku

To duża jednostka penitencjarna (ponad 1300 osadzonych) położona na północy Polski w okręgu olsztyńskim, a od granicy z Rosją w linii prostej dzieli ją niecałe 10 km. W ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Kamińsku cały czas trwają szeroko zakrojone prace budowlane, remontowe i termomodernizacyjne. Przebudowywane są drogi, place, wygrodzenia wewnętrzne, budynki gospodarcze, administracyjne. Realizowana jest termomodernizacja wszystkich pawilonów zakwaterowania osadzonych. Powstaje budynek warsztatowy. 

Koszty

Wartość wymienionych wyżej prac w Zakładzie Karnym w Kamińsku wyniesie łącznie ponad 22 mln zł, natomiast modernizacja we wszystkich jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie w latach 2017-2020 to kwota 52.674.841 zł

3 lipca br. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła informację Ministra Sprawiedliwości z realizacji programu modernizacji Służby Więziennej w 2018 roku. Wiceszef resortu, odpowiedzialny za Służbę Więzienną Michał Wójcik poinformował, że w ubiegłym roku założenia programu wykonano w 100 %.

Poprawa warunków

Na Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 przeznaczono w sumie ponad 1,5 mld zł, z czego w roku 2018 prawie 400 mln. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na remonty i modernizacje aresztów śledczych i zakładów karnych oraz na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. W ramach środków modernizacyjnych zakupiono również uzbrojenie, a także sprzęt i wyposażenie specjalne. Wszystkie działania w ramach Programu zdecydowanie wpłyną na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej