Jak wyglądałby mój świat, gdyby dotknęła mnie niepełnosprawność? Funkcjonariusze jastrzębskiego zakładu karnego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach. Dlaczego?

Kochaj nie odrzucaj

Historia współpracy żorskiej placówki OREW i Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju sięga 2016r. Wówczas powstał pomysł realizacji programu resocjalizacyjnego „Kochaj nie odrzucaj” - przeznaczonego dla mężczyzn skazanych za nie wywiązywanie się z płatności alimentacyjnych. Udział w programie ma na celu przygotowanie osadzonych do pełnienia ról rodzicielskich i tym samym poprawę jakości ich relacji z dziećmi. Ma również uwrażliwiać na kwestie związane z niepełnosprawnością. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu, właśnie trwają przygotowania do trzeciej. Program składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, która odbywa się na terenie ośrodka rehabilitacyjnego.

Początek

Przygotowania do realizacji programu resocjalizacyjnego zaczynają się na długo przed jego rozpoczęciem. Najważniejszy etap to właściwa rekrutacja. Przesłanki formalne są czytelne i nie budzą wątpliwości. Jednak wyodrębnienie w tej grupie osób o pożądanych predyspozycjach i cechach osobowościowych, to już ogromna odpowiedzialność prowadzących projekt funkcjonariuszek. Skazani zakwalifikowani do programu po ukończeniu części teoretycznej przyjeżdżają do OREW w Żorach i rozpoczynają pracę z wychowankami placówki od szkolenia pn. Witaj we mgle sensorycznej.

Jak we mgle

Psycholog, wychowawca, ewidencjonista, oddziałowy – dziesięciu funkcjonariuszy wzięło udział w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów OREW w Żorach. „Doskonali terapeuci otworzyli przez nami świat osób z niepełnosprawnością. Oszukiwani przez zmysły doświadczaliśmy emocji związanych z bezsilnością i bezradnością osoby, która traci wzrok, słuch, zdolność mówienia czy swobodnego poruszania się"– mówi jedna z uczestniczek szkolenia. Złość, poczucie osamotnienia, niezrozumienia, zranienie spowodowane niewłaściwą postawą opiekuna czy niewłaściwą komunikacją. Pomimo warunków szkoleniowych i świadomości bycia w roli osoby z niepełnosprawnością, z której w każdej chwili można wyjść, dla wielu uczestników było to doświadczenie, wobec którego trudno pozostać obojętnym.

Koniec?

Celem warsztatów było uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnością, przybliżenie problemów egzystencjalnych dzieci niepełnosprawnych, edukacja oraz podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych.

OREW

Żorski OREW to niepubliczna placówka oświatowa przeznaczona dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, którzy wymagają kompleksowej wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.

Celem działania placówki jest poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, rozwój myślenia, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie. Wychowankowie są codziennie dowożeni i odwożeni na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (źródło: OREW Żory)

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj. Tomasz Nessing

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej