Mentor w służbie więziennej to przewodnik, doradca, konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

MENTOREM może być funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej, który wyraża zgodę na podjęcie się roli mentora, posiada szeroką wiedzę merytoryczną i wyróżnia się wysokim poziomem realizacji swoich obowiązków. Dąży do własnego rozwoju a dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi sprawia mu satysfakcję. Relacje społeczne buduje w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Legitymuje się nienaganną postawą etyczną i posiada pozytywną opinię służbową oraz odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie mentoringu.
Do zadań mentora podstawowego należy przygotowanie osoby nowoprzyjętej do wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem funkcjonariusza na kurs przygotowawczy. Mentor działowy realizuje z młodym stażem funkcjonariuszem program praktyki zawodowej w ramach wstępnej adaptacji zawodowej. Po odbyciu szkolenia zawodowego  wnioskuje o skierowanie funkcjonariusza na egzamin weryfikujący jego przygotowanie do służby. Nad realizacją zadań koordynatorów podstawowych i działowych czuwa mentor koordynator.
Zadania mentoringu w starogardzkim Areszcie Śledczym realizuje w sumie 12 mentorów, w tym jeden mentor koordynator. Mentorzy podnoszą swoje umiejętności i kompetencje uczestnicząc w realizowanych szkoleniach i warsztatach a także wymieniając się między sobą własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.  

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej