Pierwszy dzień VI Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja w Zakładzie Karnym w Koszalinie, będącego imprezą towarzyszącą XIII Europejskiego Festiwalu Firmowego " Integracja Ty i Ja" upłynął pod znakiem wspólnych warsztatów rękodzieła artystycznego, które poprzedzone były prezentacją dwóch filmów krótkometrażowych dot. tematyki niepełnosprawności „Mój tata rockman” i „To nie koniec drogi”.

W dniu 06 września br. po projekcji filmów na sali widzeń Zakładu Karnego w Koszalinie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. W atmosferze integracji z udziałem osadzonych umiejętności i uzdolnienia plastyczne pod kierunkiem opiekunów zaprezentowali podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, a także Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1, Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy działających w ramach Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Koszalinie. Osadzeni integrując się z podopiecznymi ww. placówek opiekuńczych z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach pomagając osobom niepełnosprawnym i wykonując wspólnie z nimi prace plastyczne. Na warsztatach rękodzieła artystycznego obecni byli również przedstawiciele Nadleśnictwa Karnieszewice, które ufundowało drobne upominki dla wszystkich uczestników wspólnych zajęć. Wykonane uprzednio przez podopiecznych placówek opiekuńczych jak i podczas zajęć plastycznych wspólne prace zostały zaprezentowane na zorganizowanej po warsztatach wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koszalinie.

Takie spotkania uwrażliwiają, pozwalają inaczej postrzegać osoby niepełnosprawne, uczą empatii, akceptacji i tolerancji, stanowiąc zarazem efektywną formą rehabilitacji społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Tekst: por. Sebastian Rygiel

Zdjęcia: kpt. Paweł Szajner, por. Sebastian Rygiel

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej