Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loga PO WER.jpg

    Od 2016 r., w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowane są w tutejszej jednostce przydatne kursy zawodowe. Szkolenia rozpoczynają się od zajęć aktywizacji zawodowej, następnie uczestnicy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej następnie odbywa się szkolenie teoretyczne a potem praktyczne.

      W tym roku zaplanowano w naszej jednostce zrealizowanie 9 cykli szkoleń. W Zakładzie Karnym w Nowogardzie w następujących zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer oraz ogrodnik. Natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Płotach w zawodach: kelner, konserwator terenów zielonych, brukarz oraz monter sieci elektrycznych do 1 kW. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią wirusa Covid-19 dotychczas zrealizowano kurs technologa robót wykończeniowych. Natomiast trwa szkolenie w zawodzie tapicer. W najbliższym czasie rozpoczną się kursy kelnera w OZ Płoty i kolejna edycja technologa w ZK Nowogard.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

 

Tekst i foto: kpt. P. Sońtka

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej