Współpraca Służby Więziennej z Koszalińską Izbą Przemysłowo - Handlową

29 września 2016 roku na spotkaniu z cyklu Kulturalnie o Biznesie, organizowanym przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele koszalińskiej Służby Więziennej: mjr Bogumił Wacław specjalista do sprawa penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie, mjr Marek Berg Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz ppor. Marcin Marchel zajmujący się BHP w Areszcie Śledczym w Koszalinie oraz zatrudnianiem osób pozbawionych wolności. Podstawowym celem udziału w spotkaniu było promowanie zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych. Podczas spotkania przedstawiono założenia programu „Praca Więźniów”, jakie korzyści mogą mieć przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności oraz gdzie mogą uzyskać potrzebne informacje. Ze strony przedsiębiorców padało wiele pytań i wątpliwości na które przedstawiciele Służby Więziennej odpowiadali. Jak powiedział mjr B. Wacław - „ W całym okręgu koszalińskim pracuje 1433 skazanych. Jeśli liczbę tę odniesiemy do populacji skazanych, to jest to około 44 procent z nich. W ostatnim czasie, również dzięki kampaniom informacyjnym i promocyjnym zatrudnianie skazanych stale rośnie. Chcemy zrobić wszystko by ten trend utrzymać”.

 

Tekst: por. I.Wojtalik-Loranc

Zdjęcia: mjr J. Prabucki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej