Wiceminister Patryk Jaki 4 października 2016 r. podczas konferencji w Areszcie na Rakowieckiej ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Konkurs ma umożliwić uzyskanie najlepszej koncepcji modernizacji wnętrz pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym w  obiektach istniejących oraz rozbudowy o nowe obiekty założenia byłego więzienia przy Rakowieckiej 37 w Warszawie na cele związane z Muzeum.

4 października 2016 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono konkurs na opracowanie architektoniczne przyszłego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstanie na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37. Do 20 października br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 25 stycznia 2017 r.

- To będzie muzeum wyjątkowe, nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy – mówił podczas konferencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, któremu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powierzył nadzór nad realizacją projektu budowy muzeum. Wiceminister Patryk Jaki wskazał, że przez pół roku udało zrobić się to, czego nie udało się osiągnąć innym przez ostatnie lata. Muzeum już działa na terenie funkcjonującego aresztu, zbiera eksponaty, prowadzi działalność edukacyjną, oprowadza wycieczki.

Minister zachęcał do uczestnictwa w konkursie architektów z kraju oraz zagranicy. Zapowiedział, że w tym celu dokumenty zostaną przetłumaczone na inne języki, by dotrzeć do najlepszych specjalistów z całego świata. Zaznaczył również, że ideą powstania muzeum jest chwalenie się naszą piękną historią i że należy przedstawiać światu postaci takie jak rotmistrz Witold Pilecki i inni bohaterowie polskiego podziemia niepodległościowego.

Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz podkreślił, jak ważną rolę odegrała decyzja Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ustanawiająca powstanie muzeum. Zaprezentował również osiągnięcia muzeum na przestrzeni pierwszego półrocza istnienia, wymieniając m.in. zorganizowanie Nocy Muzeów na terenie aresztu, powołanie rady programowej złożonej z najwybitniejszych historyków zajmujących się tematyką podziemia niepodległościowego po II wś., czy też zebranie znacznej liczby eksponatów, zarówno nadesłanych przez osoby, do których dotarł apel o udostępnienie pamiątek, jak i uzyskanych w wyniku prac archeologicznych. Zapowiedział także, że w planach na przyszłość znajduje się podpisywanie kolejnych porozumień z instytucjami zajmującymi się historią najnowszą.

Arkadiusz Karbowiak, dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, będącej podmiotem zamawiającym, przedstawił informacje dotyczące technicznych aspektów oraz przewidzianych w regulaminie konkursu terminów. Zaznaczył, że zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Konkurs ma umożliwić uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji modernizacji wnętrz w obiektach istniejących oraz rozbudowy o nowe obiekty założenia byłego więzienia przy Rakowieckiej 37 w Warszawie na cele związane z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Projektowane rozwiązania  funkcjonalno–przestrzenne będą musiały umożliwiać zastosowanie nowoczesnych przestrzeni w zależności od potrzeb. Dyrektor Karbowiak ogłosił również, że zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a zdobywcy miejsc drugiego i trzeciego nagrody w wysokości odpowiednio 30 tys. zł i 20 tys. zł. Przewidziano również dwa dodatkowe wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kwotą po 10 tys. zł. Przedstawiony został również harmonogram konkursu, zakładający publiczne ogłoszenie jego wyników 25 stycznia 2017 r.

 

Harmonogram konkursu:

  • do 20.10.2016r. do godz. 15:00 należy składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • do dnia 28.10.2016r. na podstawie wniosków wyłonieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie
  • 04.11.2016r. oraz 05.11.2016r. w tych dniach uczestnicy mogą dokonać wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego. Wyrażenie chęci uczestnictwa należy zgłosić do dnia 31.10.2016r.
  • prace konkursowe składać należy do dnia 16.01.2017r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia)
  • 25 stycznia 2017 r., odbędzie się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

 

 

 

 

Wszystkie informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajdują się pod adresem:

http://www.igbmazovia.pl/pl/zamowienia-publiczne/aktualne-wszczete/230-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-muzeum-zolnierzy-wykletych-i-wiezniow-politycznych-prl-w-warszawie

Organizatorem konkursu jest:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

ul. Rakowiecka 37A

02 – 521 Warszawa

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej