14 maja br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyła się konferencja dotycząca funkcjonowania praw człowieka w warunkach pozbawienia wolności, zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy powstania polskiego więziennictwa.

Przeprowadzona w świetlicy aresztu konferencja składała się z dwóch części. Słowem wstępu, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gaweł Gałdziński dokonał uroczystego powitania zaproszonych gości oraz prelegentów. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności, wynikającą nie tylko z respektowania obowiązujących aktów prawnych, ale przede wszystkim z uwagi na ich godność i prawa człowieka.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Teresa Astramowicz - Leyk1. W swoim wystąpieniu omówiła definicję encyklopedyczną i własną prawa i wolności człowieka, a także odniosła się do następujących terminów: niezbywalność praw człowieka, źródła praw i wolności człowieka, ograniczenia oraz funkcje praw i wolności człowieka. Po szczegółowym wprowadzeniu w tematykę dotyczącą praw człowieka, głos zabrał kolejny prelegent zaproszony na konferencję - dr Maciej Lubiszewski2. Podczas wykładu przedstawił: Warunki detencji z perspektywy art. 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskie Trybunału Praw Człowieka dotyczące warunków detencji z perspektywy prawa do życia (art. 2 EKPC) oraz wolności od tortur (art. 3 EKPC). W swoim wystąpieniu podjął również kwestię warunków bytowych, opiekę medyczną, a także traktowanie osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy.

Możliwością podjęcia krótkiej dyskusji i wymiany spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania praw człowieka w warunkach pozbawienia wolności, była przerwa kawowa. Po niej, nastąpiła druga część spotkania, podczas której wysłuchano wykładu Justyny Chrzanowskiej3. Prelegentka odniosła się do następujących problemów: Warunki detencji z perspektywy art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Standard wypracowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczący prawa osób osadzonych do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego: kontrola osobista, dieta, kontakt z innymi osobami, w tym z rodziną.Niniejsza konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Debaty Międzynarodowy w Olsztynie oraz Areszt Śledczy w Olsztynie. Wśród uczestników i zaproszonych gości wyróżnić należy także: Piotra Mrozowskiego – koordynatora oraz Marcelinę Knop – konsultanta RODM w Olsztynie, Włodzimierza Kobusa – prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego, Kamila Bachanowicza – przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Olsztynie, mjr. Dariusza Ignasza - specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej oraz dra Jerzego Czołgoszewskiego wraz z grupą studentów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 

 1 dr hab. Teresa Ewa Astramowicz – Leyk – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

2 dr Maciej Lubiszewski – adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa
i Administracji UWM w Olsztynie.

3 Justyna Chrzanowska – prawniczka, urzędniczka, legislatorka, radca prawny. Pełnomocniczka Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (2012 – 2018). Związana z polską służbą dyplomatyczną. Od czerwca 2006r. Zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Od 28 maja 2012r. Dyrektor Departamentu do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Od 3 lipca 2012r. do 15 października 2018r. pełnomocnik Ministra ds. postępowań przed ETPC. Uznana przez Dziennik Gazeta Prawna za jedną z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2018r. (45 miejsce).

Tekst: st. szer. Leszek Mysiewicz
Zdjęcia: kpt. Marek Niewiadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej