Koncert muzyczno – profilaktyczny dla osadzonych z sieradzkiego zakładu karnego.

Proces resocjalizacji skazanych odbywających wyroki pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sieradzu, obejmuje wiele obszarów deficytów osadzonych. Jednymi z nich są agresja oraz uzależnienie od alkoholu i różnego rodzaju środków narkotycznych. Skutecznym instrumentem niwelującym lub te deficyty jest wykorzystanie różnorodnych form instrumentów z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień.

Dzięki nawiązaniu kontaktu z odolanowską fundacją SNAP, osadzeni mieli możliwość uczestnictwa w koncercie profilaktycznym pn.: '' STOP narkomanii, przemocy i alkoholizmowi ''. W ramach koncertu skazanym przekazywano pozytywne przesłanie dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami agresji i uzależnień. Promowano właściwe formy spędzania czasu wolnego oraz prawidłowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Celem fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. SNAP promuje profilaktykę społeczną obejmującą opiekę i wychowanie, edukację, ochronę i promocję zdrowia, a także integrację społeczną.

 

tekst kpt. Michał Bogus, zdjęcia por. Mariusz Pączek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej