Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

§ 1. Od dnia  25.08.2020r. przedłuża się na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem
i w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku na okres 14 dni następujące obostrzenia:

wstrzymuje się nadal:

zatrudnienie osadzonych u kontrahentów zewnętrznych poza terenem jednostki penitencjarnej,

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

§ 2. Począwszy od dnia 01 sierpnia 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem oraz Oddziału Zewnętrznego w Opatówku widzenia udziela się w sposób opisany w wytycznych nr 6/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie postępowania podczas udzielania widzeń z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z możliwością ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz Oddziale Zewnętrznym w Opatówku na czas utrzymującego się zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej