Walne Zebranie Członków MKZP.

Szanowni Państwo !

W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej uprzejmie informuję, że w dniu 30.11.2022 r. roku (środa) o godz. 13.00 w budynku CZSW,
ul. Rakowiecka 37A, sala 336 (III p.) odbędzie się Walne Zebranie Członków MKZP, w przypadku braku kworum o godz. 13.30 zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Delegatów.

Uprzejmie proszę o przekazanie przedmiotowej informacji wraz z UAKTUALNIONYMI załącznikami do funkcjonariuszy i pracowników podległych Państwu komórek organizacyjnych CZSW i OSSW w Popowie.

Przedmiotowa informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Służby Więziennej sw.gov.pl w zakładce „Koło Emerytów i Rencistów SW przy CZSW”

 

ZMIANY DOTYCZĄ NUMERACJI ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU MKZP W ZWIĄZKU Z DODANIEM 2 NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW.

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo - pożyczkowych członek MKZP jest zobowiązany do aktualizowania danych osobowych przekazywanych do MKZP oraz wskazania osoby/ osób uprawnionych do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci i przedłożenia oświadczenia tej osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb MKZP.

Pożyczki w grudniu 2022 r. będą udzielane na dotychczasowych zasadach. Od stycznia 2023 r. po uchwaleniu statutu MKZP obowiązywać będą nowe załączniki i do pierwszego wniosku o pożyczkę niezbędne będzie dołączenie: załącznika nr 2 - aktualizacja danych osobowych wraz ze wskazaniem osoby/ osób uprawnionych do otrzymania wkładu członkowskiego w razie śmierci członka i przedłożeniem oświadczenia tej osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb MKZP.

 

Z poważaniem

Ignacy Kwietniewski

Przewodniczący MKZP

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej