"W związku z podjętymi przez kierownictwo Służby Więziennej działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu ograniczenie ryzyka związanego z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informuję, iż zaplanowane w dniu 26 marca br., o godz. 11.00 spotkanie okolicznościowe zostaje odwołane."
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej