Czerwiec to miesiąc, w którym zakończono drugą edycję programu resocjalizacyjnego „Barwy szczęścia”, który odbywał się na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Program ten zawiera elementy dogoterapii, a fordońscy skazani w ramach programu wykonali maty węchowe oraz tzw. szarpaki.

Oddziaływania penitencjarne

Służba Więzienna poprzez prowadzenie oddziaływań penitencjarnych codziennie stara się wpływać na zmianę zachowania osadzonych i kształtować w nich postawy zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Dla osiągnięcia powyższych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania we wszystkich zakładach karnych. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym.

Podstawowym zadaniem readaptacji jest przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, tym samym wykształcenie w osadzonym umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego i wchodzenia w akceptowane społecznie role, w rezultacie zapobieganie powrotowi do przestępczości - mówi mjr Anna Łabędziewska, kierownik działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Znaczenie programów resocjalizacyjnych

Uczestnictwo skazanych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej niewątpliwie oddziałuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności. Istotą realizacji programów resocjalizacyjnych jest określenie indywidualnych czynników, które skłoniły osadzonego do popełnienia przestępstwa, a także czynniki ponownego wejścia w konflikt z prawem i powrotu do podejmowania czynów społecznie zabronionych.

„Barwy szczęścia”

„Barwy szczęścia” to autorski program dwóch funkcjonariuszek Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, który w swoich założeniach teoretycznych posiada także elementy dogoterapii. Program stworzony został po to, aby wykształcić i podtrzymać u osób pozbawionych wolności umiejętności społeczne i poznawcze. Jednym z założeń praktycznych programu jest wykonanie przez osadzonych biorących udział w programie mat węchowych, które wpływają na wyostrzenie zmysłu węchu u psów. Zabawa polega na skryciu we wnętrzu maty jakichś atrakcyjnych dla czworonoga przysmaków tak, aby nie były one widoczne, a jednocześnie by zwierzę było w stanie je zjeść. Osadzeni tworzą także tzw. szarpaki, które służą do zabawy z czworonogami. W ramach programu „Barwy szczęścia” skazani nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, nie tylko podczas pobytu w warunkach izolacji, ale także na nowo adaptując się w społeczeństwie po opuszczenie zakładu karnego.

Zajęcia prowadzone w fordońskiej jednostce mają za zadanie kształtowanie u osób pozbawionych wolności wrażliwości na krzywdę zwierząt. Wytworzone w ramach programu maty i szarpaki przekazywane są organizacjom, instytucjom, które zajmują się opieką nad czworonogami. Tym razem odwiedziliśmy Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy. Kolejne edycje programu zakładać będą wytworzenie przedmiotów, które będą dedykowane dla kocich milusińskich – wspomina st. szer. Joanna Szadziul, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.


Tekst: kpt. Daniel Guzman
Zdjęcie: Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej