W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2017 roku, wszczęto procedurę legislacyjną mającą na celu zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zakończenie powyższej procedury przewiduje się w miesiącu maju bieżącego roku, co umożliwi realizację podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 roku.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej