„Dziękuję Wam za oddanie i zrozumienie w wypełnianiu swojej trudnej misji (…). Życzę Wam, by honorowa służba Ojczyźnie i społeczeństwu pozostawała zawsze nadrzędnym celem” – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podczas obchodów święta Służby Więziennej na Śląsku.

Świętujemy 101 lat

Dziś, 17 lutego, w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyły się okręgowe obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, reprezentujący Ministra Sprawiedliwości - szef gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości – Marcin Sławecki, szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwa, środowisk akademickich, instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną.

„Jako ponad 30 - tysięczna formacja, odważnie stawiacie Państwo czoła zagrożeniom, jakie istnieją dla bezpieczeństwa obywateli, społeczeństwa i państwa – dlatego też nie ma bezpiecznego Państwa Polskiego bez sprawnie działającej formacji Służby Więziennej” – podkreślał podczas uroczystości przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Marcin Sławecki.

Z kolei Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo dr Michał Wójcik w przesłanym liście zwrócił się do funkcjonariuszy Służby Więziennej: „Stanowicie kadrę służącą Państwu Polskiemu. Bez Was kara pozbawienia wolności nie mogłaby być wykonywana w sposób humanitarny i praworządny, a osadzeni nie byliby poddawani skutecznym oddziaływaniom resocjalizacyjnym i terapeutycznym (…) Wasza praca jest trudna, wymagająca, odpowiedzialna, często niebezpieczna”.

Dyrektor Okręgowy podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ich codzienną służbę.

„Dziękuję kadrze kierowniczej i wszystkim funkcjonariuszom - mówił. Tym zgromadzonym dziś na sali i tym pozostałym na służbie, za to, że wzorowo wypełniacie swoje obowiązki i realizujecie misję Służby Więziennej. Dziękuję również Waszym rodzinom i najbliższym, za wsparcie i wyrozumiałość szczególnie w tych trudnych chwilach, które towarzyszą naszej służbie i pracy” – dodał płk Baliński.

Uroczystość uświetniły: kompania honorowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach z pocztem sztandarowym OISW Katowice oraz poczty sztandarowe Aresztu Śledczego w Mysłowicach, Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Z okazji 101 rocznicy powołania więziennictwa przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, wykład okolicznościowy pn. „Józef Piłsudski – Legiony – Zagłębie Dąbrowskie” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego.

Na zakończenie uroczystości koncert dał Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej.

Organizatorem obchodów był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński.

Awanse i odznaczenia

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 153 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 19 oficerów i 14 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 34 odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 10 odznak osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku.

W gronie odznaczonych osób spoza Służby Więziennej znalazł się m.in. nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, płk Maksymilian Kajdan - Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach oraz Andrzej Kałuszko – reżyser filmu dokumentalnego „W roli ojca”, laureat VII International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Historia i współpraca

Tegoroczne obchody odbyły się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – jednej z trzech największych takich placówek w Europie. Stąd podczas uroczystości uczestnikom zaprezentowano dwie wystawy: 100 – lecie Służby Więziennej oraz specjalnie przygotowaną, podkreślającą miejsce uroczystości - wystawę plakatowa prezentująca współpracę Służby Więziennej z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Z historią i działalnością aktualną muzeum zapoznał funkcjonariuszy Dyrektor Centralnego Muzeum Więziennictwa, st. bryg. Janusz Gancarczyk.

Wymagająca służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i jest największym okręgiem w Polsce. Może w nim odbywać karę ponad 7,7 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Ciągowicach, Lublińcu i Bielsku – Białej.

Łącznie we wszystkich więzieniach na Śląsku jest zatrudnionych ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym 1,5 tys. funkcjonariuszy działów ochrony oraz 250 wychowawców, psychologów i terapeutów, realizujących odziaływania resocjalizacyjne.

W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkołę realizującą naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Resocjalizacja i ochrona

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona na terenie więzień lub poza nimi. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W służbie więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

galeria zdjęć

myslowice.net

film itvm.pl

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj. por. Grzegorz Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej