8 czerwca to święto informatyków. Czym zajmują się w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej?

Informatyk to stosunkowo młody zawód. To osoba, która jest specjalistą w dziedzinie nauk komputerowych i posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne w obsłudze komputerów oraz innych urządzeń multimedialnych. Pojęcie informatyk jest zbyt ogólne i dziś do tej nazwy dodawane jest konkretne określenie specjalizacji. Obecnie liczba profesji informatycznych wynosi ponad 20, a najpopularniejsze to programista, administrator, czy specjalista od sieci komputerowych. Niezależnie od konkretnej specjalizacji, informatyk jest trudnym zawodem – wymaga nieustannego rozwijania i uczenia się, bo branża IT zmienia się w niesamowicie szybkim tempie.

Funkcjonariusze służby informatycznej na co dzień pełnią bardzo ważną rolę w jednostkach organizacyjnych SW. Ich zakres działania jest szeroki i obejmuje nie tylko realizację zadań związanych z systemami informatycznymi, ale również zabezpieczenia elektroniczne jednostek i łączność. Wspomniane zadania są niezbędne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz realizacji zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania osadzonych. Stąd informatycy w swej codziennej pracy współpracują ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w naszej formacji.

Łączność przewodowa i bezprzewodowa, systemy zabezpieczeń elektronicznych, monitoring – to tylko niektóre z elementów wykorzystywanych na co dzień w jednostkach penitencjarnych. W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zainstalowanych jest ponad 150 kamer służących do podglądu cel, korytarzy i miejsc, w których przebywają skazani. Na stanowiskach monitorowych 24 godziny na dobę pełnią służbę funkcjonariusze działu ochrony, którzy po zaobserwowaniu niebezpiecznych zdarzeń w oddziale mogą wezwać pomoc lub odpowiednio zareagować. W codziennej pracy funkcjonariuszy wykorzystywanych jest ponad 100 komputerów.

Nowoczesne, zaawansowane systemy informatyczne umożliwiają lepsze zarządzanie personelem, uproszczenie procedur, efektywną pracę, wpływając tym samym na bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy, jak i osób pozbawionych wolności.

Tekst/ zdjęcie: por. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej