Jak się pisze ikonę?- Niby łatwo.... Najpierw trzeba przygotować drewno, potem pokrywa się je klejem, przykleja się gazę, gruntuje, potem się szkicuje, złoci, pokrywa kilkoma warstwami farby, na koniec jeszcze tylko werniks - i gotowe!

Osadzeni z krakowksiej jednostki penitencjarnej, zgłębiali tajniki pisania ikon pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, podczas przygotowań do uczestnictwa w IX Ogólnopolskim Konkursie Pisania Ikon organizowanym przez Zakład Karny we Włodawie.

Zajęcia platyczne także mogą mieć wysoki walor resocjalizacyjny. Dzięki aktywności twórczej osadzeni poznają rolę kultury w życiu człowieka, rozbudza się ich kreatywność, wzrasta zainteresowanie wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi. Osadzeni z aresztu śledczego w Krakowie napisali dwie ikony, które zostały wysłane na konkurs. Sukces! Na 17 nadesłanych do Zakładu Karnego we Włodawie prac, jedna z ikon otrzymała wyróżnienie, co przy tak licznych zgłoszeniach zasługuje na pochwałę oraz dodatkowe wyróżnienie.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Agata Świdrak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej