Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda – zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach.

6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. Z jednej strony ma na celu uwrażliwienie decydentów i opinii publicznej na problemy związane z bezpieczeństwem na drogach, a z drugiej – zmianę zachowań ich użytkowników, tak aby transport stał się bezpieczny i dostępny dla wszystkich. Powinniśmy zatem w tym dniu przypominać wszystkim użytkownikom dróg, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami. Europejski Dzień BRD to bardzo dobra okazja do zorganizowania wydarzenia związanego z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska należy do krajów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Na domiar złego wypadki te charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. W ostatnich latach na 100 wypadków drogowych przypadało u nas 8-9 ofiar śmiertelnych, Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Francja liczba ta wynosi ok. 2-4 ofiary na 100 wypadków. Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych.

 

Z okazji dzisiejszego dnia w jednostce zorganizowano dla skazanych zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia odbywały się w sali widzeń, aby móc zachować odpowiedni dystans i reżim sanitarny. Ponadto należy wspomnieć, iż od kilkunastu już lat w Zakładzie Karnym w Koszalinie, wychowawcy przy wsparciu pielęgniarek oraz funkcjonariuszy działu ochrony (którzy mają uprawnienia ratowników medycznych), prowadzą oddziaływania penitencjarne w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach programu pn. „Paragraf 178a”. Jak wskazuje nam już sama nazwa programu, jest on skierowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków lub wbrew zakazowi sądowemu. W trakcie zajęć skazani rozpoznają swój styl używania alkoholu/narkotyków, dowiadują się czym jest uzależnienie oraz jak alkohol/narkotyki wpływają na organizm człowieka, a także co najważniejsze na organizm kierowcy. Jednym z trzech bloków programu jest szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy wypadkach drogowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ćwicząc resuscytację krążeniowo-oddechową z pomocą fantoma oraz defibrylatora szkoleniowego. Zajęcia prowadzone są przy użyciu metod warsztatu grupowego i kładą nacisk na aktywne uczestnictwo grupy.

 

 

tekst mjr Dagmara Wypych

zdjęcia mjr Paweł Szajner

źródło internet 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej