"A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować" - Anna Dymna

8 grudnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie odbył się pokaz powarsztatowy, podsumowujący cykl zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych osadzonych pt. "Sztuka Dostępna". Spektakl oraz wystawa prac były efektem realizacji na terenie Aresztu Śledczego przez Stowarzyszenie POSTIS zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokaz - w formie spektaklu ze skazanymi w roli aktorów oraz wystawą prac osadzonych odbyły się pod hasłem „Ja-drzewo”- jako „JA” - człowiek w metaforze drzewa.

       Celem realizowanych zajęć było umożliwienie uczestnikom podróży w głąb siebie, dostrzeżenie wewnętrznych konfliktów i mechanizmów działania, a następnie skonfrontowanie się z tym, co odkryli za pomocą działań artystycznych łączących ich świat wewnętrzny z zewnętrznym. Spektakl bazował głównie na grze światła i cieni, a akcentem humorystycznym było wykonanie przez osadzonych piosenki „Czarny chleb, czarna kawa”.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy w planowanym procesie arteterapeutycznym posłużyli się plastykoterapią, teatroterapią, muzykoterapią oraz choreoterapią.

Zaprezentowane efekty zostały entuzjastycznie odebrane przez zaproszonych gości związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, sztuką, nauką, jak i prowadzoną działalnością na rzecz osób pozbawionych wolności. Wśród zaproszonych gości byli m. in.:

- Barbara Bojko – Kulpa – prezes Stowarzyszenia POSTIS,

- Katarzyna Koplińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, reprezentująca Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

- Mateusz Szkaradziński – dyrektor oddziału Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- ppłk Jarosław Stawski – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie

- ppłk Agnieszka Bochniewicz – starszy specjalista CZSW

- Tomasz Kossakowski – wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

- Iwona Hatowska – kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

- Dorota Malicka – zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Olsztynie

- Andrzej Bartnikowski – Dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek

- dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – prorektor ds. studenckich UWM

- dr Jerzy Czołgoszewski wraz ze studentami UWM.

Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie i mamy nadzieje  do zobaczenia na podsumowaniach kolejnych, równie udanych projektów.

 

Zespół prasowy AŚ w Olsztynie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej