Podporucznik Bartosz Paradowski z dniem 18 marca został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk. Arkadiusz Tomczak w dniu 18 marca 2020 roku powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie  ppor. Bartosza Paradowskiego.
Podporucznik Bartosz Paradowski jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 września 2002 roku, w początkowym okresie służby w Służbie Więziennej realizował zadania w pionie ochrony na stanowisku strażnika. Od dnia 16 lipca 2007 roku pełni służbę w pionie kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Stargardzie odpowiednio na stanowiskach: starszego referenta, od 1 marca 2008 roku na stanowisku technika, od 1 września 2012 roku na stanowisku instruktora i 1 lutego 2014 roku na stanowisku starszego instruktora działu kwatermistrzowskiego. Od 2016 roku zajmował stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Stargardzie.

 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej