„Replay” - gazeta - którą z inicjatywy i pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych redagują i wydają osadzeni mysłowickiego aresztu – zdobyła 4 miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za kratą”.

Gazeta jest miesięcznikiem wydawanym w mysłowickiej jednostce penitencjarnej od pół roku.  Porusza tematy społeczne, prawne, dotyczące profilaktyki uzależnień oraz codzienności osób za więziennymi murami.

Organizatorem konkursu jest Zakład Karny w Rawiczu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono  65 periodyków z jednostek penitencjarnej z całej Polski. W jury zasiadali m. in. dziennikarze  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Oceniając „Replay” jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na wysoki poziom merytoryczny prezentowanych tekstów, ich walor edukacyjny oraz ciekawą szatę graficzną.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Adam Maniura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej