Przy koronowskiej jednostce penitencjarnej powstała strzelnica pneumatyczna, która będzie wykorzystywana do szkolenia funkcjonariuszy i młodzieży. Uroczyste otwarcie strzelnicy odbyło się z udziałem Kajetana Rajskiego, Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży.

Uroczyste otwarcie

W uroczystości otwarcia strzelnicy pneumatycznej przy Zakładzie Karnym w Koronowie udział wziął Kajetan Rajski - Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. edukacji prawnej i proobronnej młodzieży, Ireneusz Stachowiak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pułkownik Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, a także przedstawiciele lokalnych szkół średnich oraz ich uczniowie.

Podczas otwarcia strzelnicy funkcjonariusze Służby Więziennej omówili dotychczasowe oddziaływania w środowisku lokalnym z zakresu edukacji proobronnej i profilaktyki zachowań przestępczych wśród młodzieży realizowanych przez Zakład Karny w Koronowie. Zbrojmistrz koronowskiej jednostki przybliżył uczestnikom użytkowane uzbrojenie przez Służbę Więzienną oraz omówił broń pneumatyczną będącą na wyposażeniu strzelnicy.

Kajetan Rajski, Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży odczytał list Skretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Michała Wosia, w którym Wiceminister Sprawiedliwości podkreślił, że

Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdzie każdy z nas, od najmłodszych lat, powinien być przygotowany do obsługi broni i obrony Ojczyzny. Dlatego tak ważne jest, by wśród młodzieży, w ramach edukacji proobronnej i patriotycznej, podejmować projekty, któe będą miały na celu rozwijać umiejętności strzeleckie pod nadzorem i opieką wykwalifikowanych funkcjonariuszy. 

Ppłk Tomasz Korytowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie odczytał list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Jacka Kitlińskiego, w którym dyrektor generalny pogratulował inicjatywy otwarcia nowej strzelnicy pneumatycznej oraz złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym za jej powstanie oraz życzył, aby umiejętności strzeleckie zawsze pozostawały jedynie sportową pasją. 

Kajetan Rajski w swoim przemówieniu zaakcentował istotność edukacji proobronnej młodzieży dla obronności kraju w szczególnym okresie rocznicy agresji militarnej Rosji na Ukrainę. 

Po części prelekcyjnej nastąpił pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Kolejno nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, które umożliwiło uczestnikom dokonanie pierwszych oficjalnych strzelań w nowym obiekcie.

O strzelnicy

Strzelnica pneumatyczna przy Zakładzie Karnym w Koronowie powstałą z myślą zarówno o funkcjonariuszach jak i partnerach jednostki. To w tym miejscu będą odbywały się szkolenia z zakresu obsługi broni, technik i postaw strzeleckich. Uczestnicy strzelań będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na trzech stanowiskach strzeleckich wyposażonych w elektroniczne wyciągi, profesjonalny kulochwyt i system monitoringu pozwalający na bieżące kontrolowanie trafień. Oprócz broni pneumatycznej strzelnica jest wyposażona także w elektroniczny trenażer pozwalający na symulowanie różnych zjawisk podczas strzelania, w tym odrzutu, czy warunków pogodowych. Każde strzelanie będzie poprzedzone wykładem o bezpiecznym użytkowaniu broni w specjalnie przeznaczonej do tego sali dydaktycznej.

Lekcje od Służby Więziennej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie są bardzo aktywni w zakresie kształtowania przyszłych postaw proobronnych i patriotycznych wśród młodzieży. Służba Więzienna wychodzi naprzeciw trudnym czasom, w których część wychowania przejął internet, który często niesie ze sobą niebezpieczny przekaz dla swoich odbiorców w zakresie społecznie pożądanych postaw. Funkcjonariusze Służby Więziennej pokazują młodzieży jak potrafi skończyć się brak wytrwałości, dyscypliny, cierpliwości i pogoń za szybkimi pieniędzmi, czy to jak kończą osoby, które gloryfikują pozytywny wpływ narkotyków lub alkoholu i mówią, że są smakoszami lub koneserami używek.

Od dłuższego czasu funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie zapraszają uczniów zarówno liceów jak i techników, studentów prawa, psychologii, resocjalizacji. Podejmują rozmowy o więziennictwie, następstwach naruszania prawa, budują świadomość w zakresie funkcjonowania państwa.

Nowopowstała strzelnica będzie kolejnym narzędziem wspierającym organizowane zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Pozwoli na możliwość większego zainteresowania młodzieży kwestiami obronnymi kraju i budowania autorytetu służby mundurowej w oparciu o kompetencje i świadomą obecność wśród społeczeństwa.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski, kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej