Ponad 1,6 tys. osadzonych przebywających w śląskich więzieniach obejrzało wystawę „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928-1946”. W siódmym roku współpracy Służby Więziennej z katowickim oddziałem IPN w ramach projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Pokoleń” osadzeni poznawali losy bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956.

Już po raz siódmy śląska Służba Więzienna realizowała program edukacyjny we współpracy z katowickim oddziałem IPN. Od października do stycznia we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego funkcjonariusze realizowali program edukacyjny dla skazanych dotyczący polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. W ramach programu osadzeni mogli obejrzeć wystawę tematyczną oraz filmy edukacyjne. Były również wykłady i pogadanki o tematyce historycznej. Zajęcia prowadzili specjalnie przeszkoleni wychowawcy - koordynatorzy projektu w jednostkach. Wcześniej brali udział w seminarium edukacyjnym prowadzonym przez historyków IPN.

Nie tylko edukacja

Dziś, z perspektywy blisko siedmioletniej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w realizacji programu Dziedzictwo Pokoleń, można uznać, że ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych przynosi wymierne efekty. Skazani podkreślają, że sami zaczynają sięgać po materiały historyczne, są bardziej ciekawi i otwarci na najbliższe otoczenie, mają poczucie większej tożsamości z regionem, w którym żyją. Podejmują się refleksji nad własnym życiem i wyborami, których dokonali. Projekty edukacyjne to także ważny obszar budowania relacji z osadzonymi. To nie tylko nauka, ale również możliwość pobudzenia emocji i uczenia umiejętnego radzenia sobie z nimi. Z czasem przychodzi także czas na głębszą refleksję.

Dziedzictwo Pokoleń po raz ósmy

W kwietniu 2018r. ruszy kolejna, ósma już edycja programu. W roku obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skazani poznają sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zwiedzą wystawę „Naczelnik Państwa i Marszałek Polski Józef Piłsudski (1867-1935).

Dotychczas Służba Więzienna zrealizowała siedem programów edukacyjnych w ramach projektu Dziedzictwo Pokoleń:

„Klisze Pamięci – Grudzień 81” (2011)

„Głosy wywiezionych”. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r. (2012)

„Generał Władysław Sikorski – wojskowy i polityk” (2013)

„Symbole Naszej Historii” (2015)

„Życzeniem moim było pracować dla niego…” ks. Jan Macha (2015)

„Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”. (2016)

„Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.– z wystawą „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928-1946” (2017)

Podstawą współpracy Służby Więziennej z IPN jest porozumienie z 6 czerwca 2011 r. o współpracy w zakresie readaptacji społecznej więźniów i zapobiegania powrotowi skazanych do przestępstwa. Dokument podpisali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj.: Służba Więzienna, archiwum OISW Katowice

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej