W Polsce Dzień Matki obchodzony jest od 1914 roku. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Każdy z nas przychodząc na świat wchodzi do rodziny i staje się jej nowym członkiem. Od naszych pierwszych dni rodzice kształtują w nas charakter, tak byśmy w przyszłości byli dobrymi ludźmi. W dalszym życiu rodzice uczą nas jak ważną rolę odgrywa zaufanie i wzajemne stosunki z wszystkimi mieszkańcami naszego domu. To właśnie ognisko rodzinne jest dla małego dziecka pierwszą skarbnicą wiedzy. Właśnie tu, w rodzinie, uczymy się pewnych zachowań, norm, wartości i zasad. To rodzina jest najpełniejszą i najbogatszą szkołą człowieczeństwa, w której ludzie przeżywają najgłębsze doświadczenie bezinteresownej miłości, poświęcenia, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Rodzina to także przystań, do której powraca się w chwilach najbardziej trudnych, w momentach życiowych porażek, by szukać w niej schronienia i zrozumienia dla naszych pomyłek, rozczarowań i niepokojów. By wreszcie zabrać z niej następną porcję wiary i nadziei, że życie zawsze ma sens.

 

Przypadający na 26 maja Dzień Matki jest dla każdego z nas dniem szczególnym. W tym dniu przypominamy naszym matkom jak bardzo je kochamy i jak są dla nas ważne. Poświęcenie dla swoich dzieci, troska o ich byt i pomoc przy wkraczaniu w dorosłe życie to dla naszych matek codzienność. Nie robią tego dla laurek czy wiązanki kwiatów. Kochają swoje dzieci bez względu na dzień czy inne okoliczności. Często nie doceniamy tego tak bezgranicznego oddania, poświęcenia i miłości.

 

Osadzeni w ramach zajęć kulturalno oświatowych przygotowali dla swoich matek kartki okolicznościowe, które wysłali wraz z najserdeczniejszymi życzeniami. Ponadto wyemitowano w radiowęźle prelekcję na temat kształtowania postaw prorodzinnych oraz utrwalenia społecznych wzorców. Dodatkowo kadra penitencjarna przypomina osadzonym, iż utrzymywanie poprawnej więzi z rodzinami ma istotne znaczenie społeczne dla poprawnego przebiegu resocjalizacji penitencjarnej i jej końcowego efektu, czyli powrotu do społeczeństwa.

 

"Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska."

 Józef Ignacy Kraszewski

 

 

Tekst: por. Grzegorz Terlikowski

Zdjęcia: por. Michał Kucyrka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej