Kara pozbawienia wolności dotyka nie tylko osadzonych, ale również osoby z nimi związane. Konsekwencją przebywania rodzica w waranach izolacji więziennej jest znaczne ograniczenie jego udziału w życiu rodzinnym. Kontakt z rodziną staje się utrudniony i ograniczony a  w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy.

Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z rodziną w okresie odbywania kary pozbawienia wolności wpisuje się w zakres proponowanych przez personel Służby Więziennej programów resocjalizacyjnych.  W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim od wielu lat realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych pn. „Ojciec i dziecko”. Jego celem jest podtrzymywanie i wzmocnienie więzi rodzinnych i stopniowy powrót do rodziny.

Często trudne dla więźniów jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z dziećmi w wyniku nieodpowiednich warunków podczas widzeń. Służba Więzienna stara się zminimalizować stres związany z pobytem dziecka na terenie zakładu karnego. W tym celu, podczas ostatniej edycji programu podjęto działania związane z wyposażeniem kącika zabaw na sali widzeń.

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej