Jest corocznym świętem obchodzonym 14 czerwca w rocznicę urodzin Dr Karla Landsteiner'a, który odkrył układ grup krwi AB0. Za to ważne odkrycie został odznaczony nagrodą Nobla. Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony na całym świecie, by uhonorować dobrowolnych dawców krwi.

Honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi ofiarowując cząstkę siebie, ratują ludzkie życie. Wśród nas jest 40 funkcjonariuszy i pracowników – honorowych krwiodawców, którzy co najmniej 3 razy do roku dzielą się drogocennym darem.

Wszyscy nasi krwiodawcy mocno utożsamiają się ze Służbą Więzienną, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć, np. Akcji Nasza Krew - Nasza Ojczyzna. Bierzemy regularnie udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi, współdziałamy i utrzymujemy bieżący kontakt z organizacjami współpracującymi i zajmującymi się oddawaniem tego drogocennego płynu. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu był inicjatorem dwóch akcji poboru krwi „DAR SERC SŁUŻB MUNDUROWYCH”. Regularnie, dwa razy do roku uczestniczymy w Grudziądzu w: „Wielkiej Akcji Poboru Krwi - Twoja Krew – Moje Życie” oraz „Dar Serc Mundurowych”.

Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego

W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r. - powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Pozwala to na rozwój ruchu krwiodawczego w Służbie Więziennej i tworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi. Powyższe niewątpliwie przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład, a także wsparcie.

Dziękujemy za Twój dar krwi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - słowa Jana Pawła II w pełni oddają zaangażowanie i poświęcenie krwiodawców w zakresie ratowania życia ludzi wymagających leczenia krwią i jej składnikami. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, obchodzonego 14 czerwca, składamy podziękowania krwiodawcom, którzy z dobroci serca ofiarowują własną krew, aby nieść pomoc ludziom. Dzięki wrażliwości na potrzeby innych, możliwe jest ratowanie wielu osób zdanych wyłącznie na bezinteresowna pomoc drugiego człowieka.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: archiwum

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej