Ppłk Wojciech Szczudło nowym Dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach

Od dnia 17 lutego 2021 roku Dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach jest ppłk Wojciech Szczudło.

Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Olsztyńskiej Szkole Wyższej oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu.

Swoją karierę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2004 roku na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Barczewie. Służbę w tej jednostce zakończył w 2016 roku jako Kierownik Działu Kadr i został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, a następnie w 2020 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach został powołany dnia 17 lutego 2021 roku przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego. Uroczyste wręczenie aktu powołania na to stanowisko miało miejsce 22 lutego 2021 roku. Akt powołania nowemu Dyrektorowi wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś.

tekst: kpt. Joanna Boratyńska

zdjęcia : st. chor. Dariusz Maksimowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej