4 września 2021 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat „Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.Z uwagi na pandemię tegoroczna edycja Narodowego Czytania miała inny charakter. Przygotowany wcześniej materiał dźwiękowy w postaci 40 minutowego słuchowiska, został odtworzony za pomocą radiowęzłów do cel mieszkalnych w jednostkach Aresztu Śledczego w Olsztynie. Nagranie zostało zmontowane i udostępnione przez pracowników Miejskiej Biblioteki w Olsztynie.

„Moralność pani Dulskiej” to utwór wyjątkowy, nazwany tragifarsą kołtuńską, odsłaniający hipokryzję, zakłamanie, podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych kryjących się pod maską poprawności i cnotliwości. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Tekst: ppor. Justyna Jachacy - Majewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej