Informatyk w więzieniu. Osoba, bez której trudno jest sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej.

Zadanie dla wybranych

Administrowanie systemami informatycznymi, zapewnienie sprawności i ciągłości działania elektronicznego zabezpieczenia jednostek, montaż urządzeń i systemów alarmowych oraz ich naprawa i konserwacja to tylko niektóre z zadań funkcjonariusza, który zajmuje się informatyką i łącznością za więziennym murem. W 13 jednostkach okręgu katowickiego odpowiada za to 38 osób, w tym jedna kobieta – informatyk. Pracują na stanowiskach samodzielnych lub w zespołach.

Modernizacja

W rzadko których firmach czy instytucjach od jednej osoby wymaga się aż takiej wszechstronności. „Nie działa telefon”, „zawiesił się komputer”, „kamera śnieży” - dziesiątki telefonów dziennie, które wymagają interwencji specjalisty. A to tylko jedno z wielu bieżących zadań.

„Program Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” swym zasięgiem objął również modernizację systemów informatycznych i systemów łączności SW. Dzięki temu pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, a infrastruktura techniczna systemów łączności wciąż się rozwija. Nadzór nad ich prawidłową eksploatacją, realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa danych i ochrony sieci oraz przeciwdziałanie zagrożeniom to codzienność informatyków i łącznościowców zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo służby.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. archiwum ZK Zabrze, ZK Jastrzębie Zdrój

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej