W ramach realizowanych porozumień o wzajemnej współpracy, w dniach 26-27 września 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Wolfenbüttel z Dolnej Saksonii.

Wizyta miała na celu zapoznanie gości z polskim systemem szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, programami nauczania oraz metodyką realizowanych zajęć dydaktycznych. Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, mjr Maciej Gołębiowski, przedstawił zasady odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce. Dydaktycy niemieccy zapoznali się z bazą dydaktyczną ośrodka oraz jej wykorzystaniem do praktycznej nauki zawodu, służącej kształtowaniu specjalistycznych umiejętności przewidzianych na poszczególnych stanowiskach. Program spotkania zakładał również wizytację zajęć odbywających się w ośrodku.

Międzynarodowe wizyty studyjne stanowią dobrą okazję do wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, wykorzystywanych przez instytucje zajmujące się szkoleniem kadr penitencjarnych.

Tekst: mjr Ewa Saganowska
Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej